top of page

Sidst opdateret april 2020

Databeskyttelsespolitik 

 

 

 

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på hjemmesiden www.ourfootballheritage.dk og i forbindelse med henvendelser via telefon og email. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Our Sport Heritage ApS, CVR-nr.: 40156267, er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Our Sporting Heritage kan kontaktes på: bruger@oursportingheritage.com.

 

Disse oplysninger gemmer vi:

Ved køb af et af vores produkter registrerer vi dit navn, telefonnummer, betalingsoplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om udlevering. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer. 

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller "GDPR") artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi kun din mailadresse, og det står dig frit for til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet ved brug af linket ’Afmeld nyhedsbrev’, som er anført i bunden af alle nyhedsbreve, vi udsender.  

Vi videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger vider til tredjepart.  

 

Vi anvender cookies

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på hjemmesiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en hjemmeside.  

Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at hjemmesiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på hjemmesiden, f.eks. så den husker, hvad du har lagt i indkøbskurven. 

Sletning 

 

Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen. 

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage. 

 

Dine rettigheder 

Du er altid velkommen til at kontakte Our Sport Heritage med henblik på: 
 

Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte os på bruger@oursportingheritage.com


Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. 


Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug.


Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 

Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i hjemmesidens opbygning, funktionalitet eller produktportefølje. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på hjemmesiden. 

bottom of page